News Uncategorized

GPS Tracking รับรองจากกรมขนส่ง

ติดตั้งได้กับรถที่กรมขนส่งกำหนด เช่น รถบรรทุก รถวัตถุอันตราย รถลากจูง รถโดยสาร รถตู้ มีหนังสือรับรองและสติ๊กเกอร์ให้ มีรายงานต่างๆให้ ดูค่าระดับน้ำมันได้ พร้อมติดตั้งให้ฟรี ดูรายระเอียดที่ เมนูสินค้า สอบถามรายระเอียด 064-7799111,096-7969944 ยินดีให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม.

Read More
Uncategorized

Sensor วัดระดับน้ำมันแบบเจาะถัง

                              ติดตั้งกับรถบรรทุก รถแบ็กโค รถเครื่องจักรต่างๆ เรือ ถังเก็บน้ำมันในปั้ม สามารถดูผ่าน Online แบบRealTimeได้เลย มีรายงานให้ ลดการทุจริตของพนักงาน ลดค่าใช้จ่ายในธุระกิจเรา

Read More