จีพีเอสติดรถยนต์ทั่วไป

                                                                         

GPS Tracker GT06E  เหมาะสำหรับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล หรือ รถยนต์กระบะทั่วไป ไม่มีฟังก์ชั่นในการวัดระดับน้ำมันแต่ทนทานต่ออากาศร้อนๆบ้านเรามากกว่า

   

  1. ระบุตำแหน่งปัจจุบันของตัวรถ
  2. ดูสถานะเครื่องยนต์ ติดเครื่อง/ดับเครื่อง
  3. ตรวจสอบตำแหน่งได้ แม้ไม่ได้รับสัญญาณ GPS
  4. รอบรับคลื่นความถี่ 3G
  5. ดูเส้นทางการวิ่งย้อนหลัง 6 เดือน
  6. ดูความเร็วที่ใช้ในการขับขี่
  7. ระบบ Anti Jamming ป้องกันเครื่องรบกวนสัญญาณ GPS