Home Forums

  • Forum
  • Topics
  • Posts
  • Last Post
  • การติดตั้งจีพีเอสสำหรับกรมการขนส่งทางบก
   การติดตั้งจีพีเอสสำหรับกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบกได้บังคับใช้กฏหมายให้รถประเภทต่อไปนี้จะต้องติดตั้งจีพีเอส - รถบรรทุก - รถพ่วง - รถโดยสารสาธารณะ/รถบัส/รถทัวร์ - รถตู้โดยสารสาธารณะ - รถลากจูง กำหนดการบังคับติดตั้งจีพีเอสในรถบรรทุก กำหนดการบังคับติดตั้งจีพีเอสในรถโดยสารสาธารณะ
  • 0
  • 0
  • No Topics