อุปกรณ์GPS GF-09 แม่เหล็ก

  • มีแบตเตอรี่ในตัว ส่งค่าเรียวทามทุกๆ1นาทีอยู่ได้ถึง 39 ชั่วโมง
  • รับสัญญาณ GPS ได้เร็ว
  • ดูผ่าน App ได้เลย
  • มีระบบแจ้งเตือนออกนอกพื้นที่
  • สามารถดูค่าแบตเตอรี่ใน App ได้เลย
  • ดักฟังเสียงได้ชัดเจนมาก
  • ใช้แผนที่ Google Maps
  • สามารถตรวจสอบความเร็วได้
  • มีปุ่ม SOS ให้โทรหรือแจ้งตำแหน่งแค่กดปุ่ม
  • ขนาด 22x33x16 mm.